top of page
AdobeStock_550735413.jpeg

PROBLEMET

EU har estimert at tekstilindustrien står for 10 % av all klimagassutslipp (CO2e) i verden. Dette er mer enn all internasjonal luftfart og maritim shipping kombinert (kilde). 

 

I Norge ble det i 2022 satt på markedet 19 kg tekstiler per innbygger (kilde). Brukte tekstiler blir i dag hovedsakelig samlet inn på frivillig basis, og av dette blir blir 97 % eksportert ut av Norge (kilde). 90 % av brukte tekstiler i EU eksporteres ut av unionen, hovedsakelig til Asia og Afrika (kilde). Mindre enn 2 % av tekstiler blir resirkulert (kilde).  

 

Flere tusen tonn tekstiler som skal avhendes fra næringer blir i dag levert med restavfallet til forbrenning, det finnes ingen gjenvinningsløsninger.

 

I følge nye internasjonale rapporter har eksporten av klær ut av EU økt kraftig de siste tiårene, samtidig som plastinnholdet i klærne øker og kvaliteten reduseres. 30-50 % av tekstilene som eksporteres til markeder i for eksempel Afrika inneholder plast og er av for dårlig kvalitet for gjenbruk (kilde). Dette havner på ukontrollerte deponier og/eller brennes, og skaper store miljø- og helseutfordringer lokalt.

bottom of page