top of page
AdobeStock_396957872.jpeg

LØSNINGEN

Vi etablerer Norges første anlegg for mekanisk gjenvinning av tekstiler.

Dette er et demonstrasjons- og forskningsanlegg, hvor vi skal utvikle ny fiber, fra rene- og blandingskvaliteter, som er egnet til ny tekstilproduksjon.

Anlegget er under konstruksjon og står ferdig høsten 2023. Anlegget utvikles rendyrket for tekstilgjenvinning og finnes ikke fra før.

Ved mekanisk gjenvinning frigjøres fiberne i tekstilene mekanisk. Dette forbruker ikke vann eller kjemikalier, og er et førstevalg for gjenvinning av tekstiler.

Positive effekter på miljøet estimert* for industrialisering av vårt anlegg:

  • Klimagassutslipp: Reduseres med 119 000 tonn CO2/år.
    Denne reduksjonen tilsvarer 1.4 % av all norsk veitrafikks klimautslipp hvert år
    . Veitrafikk er Norges tredje største kilde til klimagassutslipp (kilde).

  • Vannforbruk: Sparer 78 millioner m3 vann/år.
    ​Dette er over dobbelt så mye som vannforbruket i Oslo per år.

  • Avfall: 36 000 tonn/år reduksjon.

*Estimatene sammenlikner gjenvinning av fiber med jomfruelig fiberproduksjon.​.

bottom of page