top of page
AdobeStock_396957872.jpeg

LØSNINGEN

Mekanisk tekstil-til-tekstil gjenvinning av brukte tekstiler som ikke kan gjenbrukes er en viktig løsning på de globale miljøutfordringene fra tekstilindustrien.

I vårt demonstrasjons- og forskningsanlegg skal vi utvikle fiber fra rene- og blandingstekstiler, som er egnet til ny tekstilproduksjon (closed loop).

Anlegget vårt er rendyrket for tekstilgjenvinning, og finnes ikke fra før.

Ved mekanisk gjenvinning frigjøres fiberne i tekstilene mekanisk. Dette forbruker ikke vann eller kjemikalier, og er et førstevalg for gjenvinning av tekstiler.

Positive effekter på miljøet estimert* for industrialisering av vårt anlegg:

  • Klimagassutslipp: Reduseres med 119 000 tonn CO2/år.
    Denne reduksjonen tilsvarer 1.4 % av all norsk veitrafikks klimautslipp hvert år
    . Veitrafikk er Norges tredje største kilde til klimagassutslipp (kilde).

  • Vannforbruk: Sparer 78 millioner m3 vann/år.
    ​Dette er over dobbelt så mye som vannforbruket i Oslo per år.

  • Avfall: 36 000 tonn/år reduksjon.

*Estimatene sammenlikner gjenvinning av fiber med jomfruelig fiberproduksjon.​.

bottom of page